Certifikace

Osvědčení společnosti

Jsme držiteli certifikátů osvědčujících nejen kvalitu našich služeb, ale také odbornou způsobilost v problematice metrologie, a jsme proto oprávněni uskutečňovat autorizovaná úřední měření. V roce 2007 jsme získali certifikaci systému řízení kvality ISO 9001 a certifikaci environmentálního managementu ISO 14001.

 

 


Certifikat
  Certifikat   Certifikat   Certifikat

 

 

Osvědčení produktů

O kvalitě našich produktů svědčí nejen referenční projekty, ale také osvědčení vydaná Českým metrologickým institutem. Rovněž i vývoj a výroba produktů je oceněna prestižním certifikátem kvality ISO 9000:2001.

 

Certifikat   Certifikat   Certifikat   Certifikat   Certifikat   Certifikat