TraffiPhot III SR

TraffiPhot III-SR umožňuje měření rychlosti a kontrolu průjezdů křižovatkou na červenou. Může měřit rychlost vozidel v rozsahu od 1 do 400 km/h a to těch přijíždějících, i odjíždějících. Skládá se z indukčních smyček a odolné schránky se samotným zařízením, kamerou a bleskem.

Metoda měření a dokumentace:

Pokud automobil projede na červenou přes indukční smyčku, digitální kamera ho dvakrát za sebou vyfotí. Odstup mezi snímky je nastavitelný v rozsahu od 0,5 do 10 s, resp. mezi 5 až 20 m. Systém proto dokáže rozlišit, zda řidič pouze zabrzdil až za čárou nastavení, nebo skutečně projel křižovatku na červenou. Jeden radar navíc umí sledovat několik jízdních pruhů.

TraffiPhot III-SR využívá indukční smyčky také k měření rychlosti. Z impulsů, které vyvolá přejíždějící osobní či nákladní auto, zjistí jeho rychlost. Pokud řidič stanovený limit překročil, kamera ho vyfotí.

Záznam o přestupku obsahuje fotografii s čitelnou registrační značkou a tváří řidiče. Nechybí samozřejmě datum a čas, informace o dosažené rychlosti, příp. čase, který uplynul od rozsvícení červeného světla na semaforu, a další potřebné údaje.

Další funkce:

Zařízení obsahuje integrované počítadlo pro dopravní statistiky.

Instalace:

Systém se skládá z pevně nainstalované schránky, vyrobené z odolného materiálu, a ze zasouvací vnitřní části s fotodílem, kontrolním a ovládacím dílem, detektorem smyček a bleskem. Indukční smyčky jsou uložené pod povrchem silnice.

Obsluha:

TraffiPhot III-SR je plně automatický, řídí ho mikroprocesor. Vnitřní díl lze kompletně vyjmout, aniž by se musely rozpojit kabely. Jeden vnitřní díl se tak může použít pro několik nainstalovaných venkovních schránek. Provoz měřiče je možné regulovat pomocí časových závor pro každý den v týdnu.

Záruka:

Funkčnost radaru je zaručena v teplotách od -20 °C do 60 °C, je totiž vybavený vlastní klimatizační jednotkou (vytápění/chlazení). Odolává tedy i náročnějším povětrnostním podmínkám.